Orientační ceník měření osvětlení

Měření prostorů do 200 m2

6 000,00 Kč bez DPH + cestovné 10,00 Kč/km bez DPH

Měření prostorů nad 200 m2

individuální cena + cestovné 10,00 Kč/km bez DPH

 

Služba měření osvětlení se skládá z následujících činností:

 1. sběr dat pomocí kalibrovaných měřících přístrojů
 2. zpracování naměřených dat formou protokolu o měření dle ČSN 360011 pro UO (1 protokol pro každou místnost samostatně!), nebo dle ČSN 73 0580 pro DO
 3. opatření protokolů razítkem Metrologa II. kvalifikačního stupně vydaného certifikačním orgánem ČIA 3008 (ČMS) pro obor měření DO a UO

 

FAQ

 1. Podle jakých norem se měření intenzity provádí?

V případě umělého osvětlení (UO) se jedná o tyto normy:

 • ČSN 360011–1 Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
 • ČSN 360011–2 Měření osvětlení prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení
 • ČSN 360011–3 Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení
 • ČSN 360011–4 Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

V případě denního osvětlení (DO) se jedná o tyto normy:

 • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky
 • ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov
 • ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
 • ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
 1. Co obsahuje protokol o měření osvětlení?

Protokol o měření osvětlení obsahuje povinné informace dle normy ČSN 360011 mezi které patří: označení objektu, účel měření, datum a čas měření, okolnosti ovlivňující měření, charakter měření, metodika měření, způsoby měření, výsledky měření, přehled a korigování naměřených hodnot. Přílohou protokolu je také kopie kalibrační protokolu měřícího přístroje.

 1. Používáte k měření kalibrovaný přístroj?

Ano k měření používáme pravidelně kalibrovaný luxmetr MEOPTA PU550.

Kromě měření osvětlení můžeme poskytnou službu výpočet osvětlení.

 1. Jste oficiálně oprávněni provádět službu měření osvětlení?

Ano, naše firma disponuje certifikovaným metrologem II. kvalifikačního stupně od ČMS. To znamená, že protokol bude opatřen kulatým razítkem, které je vyžadováno např. krajskou hygienickou stanicí. Návod na ověření platnosti certifikace je uveden zde http://spolky.csvts.cz/cms/seznam-certifikovanych-pracovniku, evidenční číslo ČMS je 1592/2018.

Poptávka měření osvětlení