Prohlášení společnosti NBB Bohemia s.r.o. o ochraně osobních údajů na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů:

Správcem osobních údajů je společnost:
NBB Bohemia s.r.o.
Sídliště 693
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 25016261 DIČ: CZ25016261


Správce osobních údajů shromažďuje a používá Vaše osobní údaje výhradně v souladu s ustanoveními na ochranu osobních údajů České republiky a to zejména o ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Naši zaměstnanci a jiné osoby, které s námi spolupracují, jsou povinni provádět ochranu osobních údajů podle Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679 a ostatních národních zákonných předpisů.
Následně uvádíme informace o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů.


Jaká jsou Vaše práva a kde je můžete uplatnit? 

 

Právo odvolat souhlas

Máte právo s účinky do budoucna kdykoliv odvolat svůj již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů.

Právo na informace 
Máte právo požadovat informace o údajích uložených k Vaší osobě nebo k Vašemu pseudonymu. Na základě Vašeho požadavku Vám může být informace sdělena i elektronicky.
Právo na vymazání, zablokování nebo opravu, právo kontaktovat 
Máte právo na vysvětlení, pokud se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Máte právo požadovat, aby byly Vaše uložené osobní údaje vymazány, zablokovány nebo opraveny, pokud jsou zpracovávány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života. Pokud by podle zákonných předpisů nebylo vymazání přípustné, budou Vaše údaje zablokovány tak, aby byly přístupné jen z důvodů stanovených kogentními zákonnými předpisy. V případě, že se domníváte, že jsou Vaše práva, porušována, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Kontaktní místa

K uplatňování svých výše uvedených práv na odvolání souhlasu , na informace, na vymazání, zablokování a opravu Vašich údajů se, prosím, obraťte poštou na adresu NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí nebo e-mailem na adresu info@nbb.cz
Uplatnění Vašich výše uvedených práv je pro Vás zdarma, pokud zákon pro ochranu osobních údajů nestanoví jinak.

Jaké údaje o vás Správce osobních údajů shromažďuje? 
Shromažďování a používání nepersonalizovaných (anonymních) údajů pro vnitřní a statistické účely
Váš internetový prohlížeč odesílá při přístupu na naši webovou stránku automaticky údaje na náš server (např. datum a čas přístupu, URL (adresu) odkazující webové stránky, zobrazený soubor, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a jeho verzi, operační systém, IP adresu).

Pokud při užívání naší webové stránky nezadáte žádné údaje, získá naše webová stránka údaje v anonymní podobě.

 

Shromažďování a užívání osobních údajů

Údaje potřebné pro plnění smlouvy

Osobní údaje (tj. jméno, adresa, e-mailová adresa) budeme shromažďovat a používat jen pokud tyto údaje zadáte na naší webové stránce do vstupního pole nebo nám je zašlete e-mailem.
Uložené osobní údaje budou použity k plnění smlouvy a zpracování Vašeho dotazu. Po úplném splnění smlouvy a úplném uhrazení kupní ceny budou Vaše údaje ukládány s ohledem na daňové a obchodněprávní archivační lhůty, po uplynutí těchto lhůt budou vymazány. To neplatí, pokud jste výslovně souhlasili s dalším použitím svých údajů.

Údaje pro rozesílku obchodních sdělení

Při udělení Vašeho souhlasu o zasílání obchodních sdělení budou Vaše údaje (tj. emailová adresa) společností NBB Bohemia s.r.o.,  použity pro marketingové účely. Použití údajů končí Vaším odhlášením z rozesílky. Odhlášení z rozesílky můžete provést kdykoliv, a to buď prostřednictvím zprávy zaslané na adresu info@nbb.cz nebo prostřednictvím internetového odkazu, který je obsažen v rozesílce a slouží k tomuto účelu.

Údaje pro zákaznický účet 
Při zřízení zákaznického účtu prostřednictvím funkce „registrace zákazníka“ budou Vaše údaje (tj. jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, emailová adresa.) trvale uloženy v zákaznické databázi společnosti NBB Bohemia s.r.o.. Můžete kdykoliv požadovat vymazání zákaznických údajů a svého zákaznického účtu. Bližší informace k tomuto tématu naleznete v sekci „Jaká máte práva a kde je můžete uplatnit?“.

Pokud jste při zřízení zákaznického účtu poskytli souhlas se zasíláním obchodních sdělení, použije společnost NBB Bohemia s.r.o.  Vámi zadané údaje pro marketingové účely. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej s účinky do budoucna kdykoliv odvolat.

Zákaznické hodnocení
Společnost NBB Bohemia s.r.o. Vám nabízí možnost zadat vlastní hodnocení výrobků nabízených na webové stránce (zákaznické hodnocení). Vaše zákaznické hodnocení bude zveřejněno anonymně. Pro zadání zákaznického hodnocení je navíc nutné, abyste uvedli platnou e-mailovou adresu. Tato e-mailová adresa slouží výhradně k navázání kontaktu v případě dotazů k Vašemu hodnocení. Tato e-mailová adresa nebude zveřejněna ani předána třetím osobám.

Ve kterých případech mají třetí osoby přístup k Vašim údajům? 

Předání za účelem plnění smlouvy
Pokud to bude nutné ke splnění smlouvy, pověříme i jiné společnosti nebo jednotlivce plněním úkolů pro společnost NBB Bohemia s.r.o.. Příkladem zde může být pověření přepravních společností. Spolupracujeme s:

  • PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice 25101 Říčany, IČO: 251 94 798,
  • Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 471 14 983,
  • TOPTRANS EU, a.s., Sídlo: Na Priehon 50, 949 01 Nitra, Slovensko, IČO: 36703923

Pokud jste spolu s koupí požadovali i montáž, předáme Vaše údaje nutné k montáži příslušným montérům případně výrobní společnosti. Montáž je možné si objednat výhradně na prodejně NBB Bohemia s.r.o., nebo na zákaznické telefonické lince 414 120 560. V rám­ci objednávky montáže obdržíte informace o montérovi/ výrobní společnosti, která montáž provede.

Výše uvedení poskytovatelé služeb obdrží pouze přístup k takovým osobním informacím, které jsou nutné ke splnění příslušné činnosti. Těmto poskytovatelům služeb je zakázáno používat Vaše osobní informace k jiným účelům. Je-li to ze zákona nutné, budou s těmito poskytovateli služeb uzavřeny dohody na ochranu Vašich osobních údajů.


Předání za účelem realizace platby
Pokud jste se pro provedení nákupu přihlásil jako zaregistrovaný zákazník (tj. přihlášení do zákaznického účtu) a pokud budete platit on-line platební kartou, máte možnost uložit tento způsob platby i pro další nákupy (Aktivace služby „Expresní platba“) a tak urychlit své budoucí nákupy. Poskytovatel platebních služeb uloží v tomto případě údaje o vámi zvolené platební kartě pro budoucí platby, takže nemusíte při dalším nákupu znovu zadávat číslo a typ karty, kód CVV2/CVC2 a platnost karty ani nebudete platbu kartou potvrzovat zadáním SMS od vaší banky (deaktivace 3D Secure).

Službu Expresní platba můžete ve svém uživatelském účtu kdykoliv zrušit nebo změnit v části „Moje údaje“.

Předání pro účely hodnocení internetového obchodu nbb.cz
NBB Bohemia s.r.o., předává e-mailovou adresu zákazníka použitou v rámci nákupu na stránkách internetového obchodu NBB.CZ provozovateli portálu Heureka.cz (Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, PRAHA 8 – KARLÍN, IČ: 02387727) za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod nbb.cz zapojen. Provozovatel portálu nbb.cz je vůči společnosti NBB Bohemia s.r.o., v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří vyjádřili svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu v internetovém obchodu nbb.cz. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je společnost NBB Bohemia s.r.o. zařazena do programu Ověřeno zákazníky, ne však déle než do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči společnosti NBB Bohemia s.r.o. nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.
Předání veřejným orgánům, popř. na základě soudního příkazu.
Na základě nařízení příslušných orgánů jsme povinni v jednotlivých případech poskytnout informace o zpracovávaných osobních údajích, např. pokud je to nutné z důvodu trestního stíhání.

Sociální pluginy
Abychom ochránili Vaše soukromí při návštěvě našich sociální pluginy poskytovatelů sociálních sítí. Zakomponovali jsme do našich webových stránek pouze grafické odkazy na poskytovatele sociálních sítí (např.www.face­book.com). Tím nemá Váš prohlížeč možnost vytvořit přímé spojení se serverem poskytovatelů sociálních sítí. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za ochranu osobních údajů a procesy stránek, na které pouze odkazuje.

Webová analýza
Abychom stále zlepšovali a optimalizovali obsah naší webové stránky a uživatelský komfort, používáme analytické technologie společnosti Webtrends Inc. s produktem „Webtrends Analytics“, společnosti Optimizely Inc. s produktem „Optimizely“, a společnosti Google Inc. s produktem „AdWords Conversion Tracking“. V této souvislosti se shromažďují a statisticky vyhodnocují session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích návštěvníků webové stránky. Za tímto účelem se používají cookies. Session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích se nikdy nezpracovávají v personalizované podobě, ale výhradně anonymně.

Částečně se analytické údaje přenášejí na server příslušné analytické služby v členském státě EU nebo mimo EU (např. do USA) a tam jsou ukládány. Informace jsou případně přenášeny k třetím osobám, pokud je to ze zákona přípustné, nebo pokud takové třetí osoby zpracovávají údaje z pověření našeho poskytovatele služeb. Ani my ani služby analýzy webu nebudou propojovat údaje o Vaší IP adrese s jinými údaji, které jsme my nebo náš poskytovatel služeb uložili. Naše webová stránka používá následující analytické služby:
Google
Google Adwords Conversion Tracking používá cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky. Google použije tyto informace pro vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu.

Užíváním této webové stránky souhlasíte s tím, aby společnost Google Inc se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA zpracovávala výše uvedeným způsobem a k výše uvedeném účelu údaje, které o Vás získá. Pokud chcete ve svém prohlížeči deaktivovat Google Analytics, můžete si stáhnout odpovídající add-on zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ;

Jak je to s cookies? 
Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč trvale ukládá do počítače a které slouží k tomu, aby byla prezentace na internetu celkově uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies Váš počítač nijak nepoškodí a neobsahují žádné viry. Můžete zabránit instalaci cookies příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče.
Naše online prezentace používá takové cookies. Použitými cookies nedochází k získávání žádných Vašich osobních údajů. Cookies ukládají zejména Vámi zvolené nastavení jako je například Vámi zvolená nejbližší prodejna NBB Bohemia s.r.o., právě aktivní uživatelský účet, nákupní košík nebo nákupní seznam. Dále využíváme cookies ke statistickým účelům. Upozorňujeme Vás na to, že pokud deaktivujete instalaci cookies, nebudete případně moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

Co dělá NBB Bohemia s.r.o. pro bezpečnost údajů? 

Naše webová stránka a ostatní počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování Vašich údajů nepovolanými osobami, jakož i proti ztrátě a zničení.
Se svými přístupovými údaji byste měli vždy nakládat jako s důvěrnými a zavřít okno prohlížeče poté, co ukončíte prohlížení naší webové stránky.
V případě transferu osobních údajů používáme metodu šifrování. Přenos šifrovaných dat poznáte podle zobrazení uzavřeného symbolu, například klíče nebo zámku, v adresním řádku svého prohlížeče.
V případě platby kreditní kartou se dotazem na bezpečností kód karty v rámci procesu objednávky používá další bezpečnostní prvek. Používáme 3–D-Secure Code.

Máte další otázky? 
Pro všechny dotazy a poskytnutí informací k Vašim údajům nebo k ochraně osobních údajů ze strany společnosti NBB Bohemia s r.o ., je Vám k dispozici naše zákaznické centrum na tel. 414 120 560 (Po-Pá 8.00–15.00) nebo na emailu info@nbb.cz.