Orientační ceník výpočtů osvětlení

 

Jednoduchý projekt
(typicky jedna místnost bez významných překážek)

3 000,00 Kč bez DPH

Středně rozsáhlý projekt
(typicky např. soubor 3 kancelářských prostorů se zakreslením pracovišť)

5 000,00 Kč bez DPH

Rozsáhlé projekty
(haly, sklady, komplexy kanceláří se zakreslením světlíků, pracovišť, technologií apod.)

individuální cena

 

FAQ

1.      Jaké výpočty provádíme?

 • ČSN EN 12464–1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
 • ČSN EN 12464–2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
 • ČSN 36 0020 – Sdružené osvětlení
 • ČSN EN 12193 – Světlo a Osvětlení – Osvětlení sportovišť
 • ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
 • TNI 36 0450 Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů
 • TNI 36 0451 Údržba vnitřních osvětlovacích soustav
 • ČSN EN 13201–1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení
 • ČSN EN 13201–2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky
 • ČSN EN 13201–3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet
 • ČSN EN 13201–4 Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření
 • ČSN EN 13201–5 Osvětlení pozemních komunikací – Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti
 • Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy (TKP15)

2.      Co obsahuje světelný projekt od nás?

Protokol obsahuje výsledky provedených výpočtů osvětlení dle požadovaných norem ČS (bodovou metodou) pro jednotlivé místnosti včetně výpočtu činitele oslnění UGR (v případě vnitřních prostor). Protokol dále mimo jiné obsahuje seznam použitých svítidel, jejich množství, okótované půdorysy daných prostorů a jejich normálovou osvětlenost a nakonec minimálně jeden 3D pohled na daný prostor s vykreslením nepravými barvami.

3.      Z jakých softwarů mohu požadovat výstup?

Standardně pracujeme s programy WILS a DIALUX.

4.      Jaké máte reference?

Za naší existenci jsme zpracovali více než 1500 projektů výpočtů osvětlení.

Kromě služby výpočet osvětlení nabízíme také službu měření osvětlení.

5.      Jak je zajištěna odbornost protokolu o výpočtu osvětlení?

Mimo jiné tím, že naše firma disponuje certifikovaným metrologem II. kvalifikačního stupně od ČMS. To znamená, že protokol bude opatřen kulatým razítkem, které je vyžadováno např. krajskou hygienickou stanicí. Návod na ověření platnosti certifikace je uveden zde http://spolky.csvts.cz/cms/seznam-certifikovanych-pracovniku, evidenční číslo ČMS je 1592/2018.

Poptávka výpočtu osvětlení